Bộ đầu tuýp 58 chi tiết 3/8"(hệ mét). Đầu tuýp:

Mã SKU : 09004

Còn hàng

Giá: 1.650.000₫

( Đã bao gồm VAT )

Tổng quan

Bộ đầu tuýp 58 chi tiết 3/8"(hệ mét). Đầu tuýp:
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24m
m. Đầu tuýp dài 8,10,11,12,13,14,15,17,19mm. Đầu
tuýp mở bugi 16,21mm. 1 cần siết lực

Bộ đầu tuýp 58 chi tiết 3/8"(hệ mét). Đầu tuýp:
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24m
m. Đầu tuýp dài 8,10,11,12,13,14,15,17,19mm. Đầu
tuýp mở bugi 16,21mm. 1 cần siết lực đảo chiều, 2
cần nối 3'',10''. 2 đầu nối. Bộ đầu vít dẹp, vít bake,
vít sao

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy