Bộ khay kiềm mở phe 4 chi tiết

Mã SKU : 09911

Còn hàng

Giá: 1.059.000₫

( Đã bao gồm VAT )

Tổng quan

Bộ khay kiềm mở phe 4 chi tiết: 1 kềm mở phe ngoài
thẳng 7'', 1 kềm mở phe ngoài cong 7'', 1 kềm mở
phe trong thẳng 7'', 1 kềm mở phe trong cong 7''

Bộ khay kiềm mở phe 4 chi tiết: 1 kềm mở phe ngoài
thẳng 7'', 1 kềm mở phe ngoài cong 7'', 1 kềm mở
phe trong thẳng 7'', 1 kềm mở phe trong cong 7''

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy