Danh mục sản phẩm

PENTAX [Italia]

(Đang cập nhật...)
(Đang cập nhật ...)
(Đang cập nhật ...)
Hết hàng
Liên hệ
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm PENTAX [Italia]
BƠM TRỤC NGANG          
STT TÊN HÀNG CÔNG
SUẤT
ĐIỆN
ÁP
ỐNG RA
ỐNG VÀO
HÚT SÂU
(m)
CỘT ÁP
(max-m)
LƯU LƯỢNG
(max-m3/h)
1 CM40-200A 10HP(7.5Kw) 380V 76/49 8 43.9 - 57.8 9 - 42
2 CM50-160A 10HP(7.5Kw) 380V 76/60 8 24.5 - 37 21- 78
3 CM65-125A 10HP(7.5Kw) 380V 76/60 8 15 - 24.8 30 - 132
4 CM40-250B 15HP(11Kw) 380V 76/49 8 56 - 74.6 9 - 42
5 CM50-200 15HP(11Kw) 380V 76/60 8 32 - 51 24 - 72
6 CM65-160 15HP(11Kw) 380V 76/60 8 21.1 - 34.6 42 - 144
7 CM40-250A 20HP(15Kw) 380V 76/49 8 76 - 90.4 9 - 42
8 CM50-200A 20HP(15Kw) 380V 76/60 8 38.8 - 58.1 34 - 78
9 CM65-160 20HP(15Kw) 380V 76/60 8 29.8 - 40.6 42 - 144
10 CM50-250B 25HP(18.5Kw) 380V 76/49 8 58.3 - 78 27-78
11 CM65-200B 25HP(18.5Kw) 380V 76/60 8 54 - 89.5 54 156
12 CM50-250A 30HP(22Kw) 380V 76/60 8 71.7 - 89.5 27 - 78
13 CM65-250B 40HP(30Kw) 380V 76/60 8 48.5 - 79.5 54 - 144
14 CM65-250A 50HP(40Kw) 380V 90/76 8 54 - 89.5 54 - 156