PENTAX [Italia]

Mã SKU :

Còn hàng

Liên hệ

( Chưa bao gồm VAT )

Tổng quan

BƠM TRỤC NGANG          
STT TÊN HÀNG CÔNG
SUẤT
ĐIỆN
ÁP
ỐNG RA
ỐNG VÀO
HÚT SÂU
(m)
sieuthicongcu.com
BƠM TRỤC NGANG          
STT TÊN HÀNG CÔNG
SUẤT
ĐIỆN
ÁP
ỐNG RA
ỐNG VÀO
HÚT SÂU
(m)
CỘT ÁP
(max-m)
LƯU LƯỢNG
(max-m3/h)
1 CM40-200A 10HP(7.5Kw) 380V 76/49 8 43.9 - 57.8 9 - 42
2 CM50-160A 10HP(7.5Kw) 380V 76/60 8 24.5 - 37 21- 78
3 CM65-125A 10HP(7.5Kw) 380V 76/60 8 15 - 24.8 30 - 132
4 CM40-250B 15HP(11Kw) 380V 76/49 8 56 - 74.6 9 - 42
5 CM50-200 15HP(11Kw) 380V 76/60 8 32 - 51 24 - 72
6 CM65-160 15HP(11Kw) 380V 76/60 8 21.1 - 34.6 42 - 144
7 CM40-250A 20HP(15Kw) 380V 76/49 8 76 - 90.4 9 - 42
8 CM50-200A 20HP(15Kw) 380V 76/60 8 38.8 - 58.1 34 - 78
9 CM65-160 20HP(15Kw) 380V 76/60 8 29.8 - 40.6 42 - 144
10 CM50-250B 25HP(18.5Kw) 380V 76/49 8 58.3 - 78 27-78
11 CM65-200B 25HP(18.5Kw) 380V 76/60 8 54 - 89.5 54 156
12 CM50-250A 30HP(22Kw) 380V 76/60 8 71.7 - 89.5 27 - 78
13 CM65-250B 40HP(30Kw) 380V 76/60 8 48.5 - 79.5 54 - 144
14 CM65-250A 50HP(40Kw) 380V 90/76 8 54 - 89.5 54 - 156

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy