Danh mục sản phẩm

VÒI CHỮA CHÁY CHINA

(Đang cập nhật...)
(Đang cập nhật ...)
(Đang cập nhật ...)
Hết hàng
Liên hệ
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm VÒI CHỮA CHÁY CHINA

TÊN HÀNG                                  ĐVT                          XUẤT XỨ

VÒI CHỮA CHÁY CHINA
Φ50- 8bar                              có khớp nốicuộn               TQ            

Φ65- 8bar                              có khớp nốicuộn               TQ

Φ50-10bar                             có khớp nốicuộn               TQ

Φ65-10bar                             có khớp nốicuộn               TQ

Φ50-13bar                             có khớp nốicuộn               TQ

Φ65-13bar                             có khớp nốicuộn               TQ